NGUYỄN AN BNH
 

 

TNH CHIA TRĂM NGẢ NHƯ SNG

 1-Tnh chia trăm ngả như sng
Thuyền tri lạc bến bờ khng thấy người
Đường phn li đ chia đi
Mong manh sợi nắng tnh ơi vẫy cho
Vẵy cho!
Ti vẫy cho ai?
Mnh mng biển rộng
Sng di về đu.
Nhớ người
Thấp thong mưa ngu
Gởi hương
Cho gi
Gởi sầu cho ai.
 


2-Tnh tri tm hướng như my
Ti mơ thấy tc người bay ln trời
Gi ơi đưa sng ra khơi
Cho ti gởi cht nắng rơi cuối ma
Cuối ma!
Đ cuối ma chưa?
Để em chắp cnh
Theo mưa về trần
Chuyến xe
Hạnh ngộ trầm lun
Kiếp sau
Cn đợi
Trăm năm người về.

4/11/2014

NGUYỄN AN BNH

 

art2all.net