NGUYỄN AN B̀NH
 

T̀NH NHỎ
Về trong một nỗi t́nh cờ
Mới hay bụi đỏ xóa mờ dấu chân
Tường rêu ngói cũ ngỡ ngàng
Thả trong nỗi nhớ cành bàng đỏ sân.

Bước em c̣n đó khẽ khàng
Thả quên hộc tủ ghế bàn ngẩn ngơ
Cánh diều bay mất t́nh thơ
Thả trên nhánh tóc sợi tơ hồng vàng.

Xôn xao chiếc lá muộn màng
Thả rơi mắt biếc lên trang sách hồng
T́m trong chiếc lá trầu không
Thả hương cau quyện bến sông xa bờ.

Em giờ trong cơi sa mù
Tôi mang t́nh nhỏ thả thơ lên trời
Người quên tôi giữa cuộc chơi
Tôi quên người mất một đời bể dâu.

 

 

 

art2all.net