NGUYỄN AN BNH
 

 TNH THƠM MU GIẤY MỚI
Chợt về ngang trường cũ
L reo mừng bước chn
Tri đi từng năm thng
Sao lng mi lang thang.

Tnh ti mu giấy mới
Xanh bao ma quả thơm
Tinh khi từng nt chữ
Giấu bao điều ẩn hương.

Trn cnh non l biếc
Lấp lnh mối tnh son
Chao nghing t o mộng
Mắt chưa biết dỗi hờn.

Ma tiếp ma tri đi
Bước nai tơ ngy nọ
Đ hằn vết chim di
Tnh tri theo cnh gi.

Hoa lộc vừng lại nở
Rụng đỏ bờ vai xưa
Lăn theo hn sỏi nhỏ
Dốc đời bao cơn mưa.

Nụ hn đm tạm biệt
Thương gi l cnh chim
Những ngy đng rất mỏng
K thc một đời ring.

Em bn bờ nhật nguyệt
Cnh chuồn khuất mưa sương.
Tnh vẫn thơm giấy mới
Một thuở chưa biết buồn.
 

NGUYỄN AN BNH
 

 

 

art2all.net