NGUYỄN AN BNH
 

 

SCH Đ IN :

CN MỘT CHT MƯA BAY

Đ LẠT TNH TI NGƯỜI LỮ KHCH

HẠ ĐỎ LN TRỜI

HNH TRNH ĐẤT V NƯỚC

MY TRẮNG ĐẦU NON

TIẾNG ĐN Đ TRN ĐỈNH SƠN TR

THƠ TNH

TNH THƠM MU GIẤY MỚI

 

SCH SẮP PHT HNH :

ĐM TRĂNG ĐỌC THƠ ĐƯỜNG

 

VIDEO:

THI CA ĐIỂM HẸN: NGUYỄN AN BNH THAO THỨC TNH THƠ NHẠC

( https://youtu.be/MokP1ngWVqk )

 

THƠ :

AN GIANG NGY VỀ  *  O HUYỀN SƯƠNG  *  O LỤA QUA SNG  *

O MƠ PHAI  *  O MỚI  *  ẨN HƯƠNG  *

***

 

B'LAO  *  BI CA DAO CHO MẸ  * BI HNH NHỮNG NĂM SU MƯƠI  * 

BI LUN VŨ CỦA GI  *  BI THNH CA MA ĐNG ( Mộc Thing )  *

 BI THƠ TNH VIẾT MUỘN  *  BI TỤNG CA CUỐI THNG MƯỜI  * 

BO XA  *  BAY GIỮA THẤT SƠN HUYỀN THOẠI  *

BAY THEO DẤU BỒ CNG ANH  *  BAY THEO MA CHIM VIỄN XỨ  * 

BN BỜ KINH VĨNH TẾ  *

BN DNG AN GIANG / CHIỀU AN GIANG  *

BN DNG BẰNG GIANG  *

BN DNG SNG BẢO ĐỊNH  *  BẾP LỬA  * BIỂN GỌI EM VỀ  *

BIỂN, TRĂNG V HAI NGƯỜI  *  BNH MINH TRN BI XP  * 

BNH THỦY MỘT KHC XUN  *   BỐN MA  *  BỖNG NHỚ VỀ QU NH  *

BUỔI SNG MỘT MNH  *  BUỔI SNG Ở CHỢ TN MỸ  *

BƯỚC CHN VẠN L  *

***

 

CM ƠN EM  *  CM ƠN NGƯỜI Đ LẠT  *  CM ƠN ĐỜI, HOA NỞ V EM  *

 CM ƠN NGƯỜI YU DẤU  *  CẢM NGHĨ KHI DỪNG Ở GA ĐNG HÀ *

CNH DIỀU V NHỮNG CƠN MƯA  *  CNH ĐIỆP VNG CHO MA HẠ CUỐI  *

CNH HẠC VNG THIN THƯ  *  CNH PHONG DU THNG TƯ  *

CẦN THƠ NGY VỀ  *  CẦN THƠ NHỮNG MA HOA  *

CU HỎI CỦA THỜI GIAN  *  CẦU VỒNG MƯA  *  CY BÀNG Ở TRẠI TÙ PHÚ HẢI  *

CHẢI TNH TRN SNG  *  CHẠM  *  CHẠM TUYẾT  * 

CHAO I TNH NHỎ SẦU HƠN BIỂN  CHO ĐẤT MŨI  *

CHN RƯỢU CHIỀU PHỐ NI  *  CHO THNG SU, SI GN  *  

CHIA TAY EM, CƠN MƯA PHN Đ LẠT  *

CHIA TAY THNG GING  *  CHÍC HÀI ĐÁNH ḾT  *  CHIẾC L  *  

CHIỀU AN GIANG/ BN DNG AN GIANG  *  

CHIỀU BIN GIỚI  *  CHIỀU BN CẦU BIN GIỚI  *

CHIỀU MƯA QUA SNG ĐỒNG NAI  *  CHIỀU MƯA UỐNG RƯỢU MỘT MNH  * 

CHIỀU MỸ SƠN  *  CHIỀU NGHING CUỘC TNH PHAI  *

CHIỀU Ở LNG CHI HM NINH  *  CHIỀU SNG CN  *

CHIỀU TRN SNG CI KHẾ  *  CHIM TRN TƯỜNG TU VIỆN CŨ  *

 CHO CỤC TÌNH RONG CHƠI  *

CHỜ NHAU / MY TRẮNG Đ BAY  *  CHỢT GẶP LẠI EM NĂM MƯỜI TM  *

CHỢT NGHE CHUNG GI GỌI TNH  * 

CHM THƠ ĐM GING SINH HUYỀN DIỆU  *

CHM THƠ KHI CI C KHNG C GIỚI HẠN  *

CHM THƠ LỜI NGƯỜI MẸ UKRAINA  *

CHM THƠ XUN 2022 *

( Về theo thng chạp / Giấc mơ đm Giao thừa / Lặng lẽ đm giao thừa / Đm nay chợ thấy ưu đm nở )

CHT LNG MẠN TRN CHIẾC CẦU ĐI BỘ CẦN THƠ *

CHT MƯA XƯA NO ẤM VAI NGƯỜI  ( Nhạc Nguyễn Trung Nguyn/ cs Tấn Hưng )

CHUYẾN TU XUI VỀ MIỀN K ỨC  *  CHUYỆN CỦA MƯỜI NĂM  *

CHUYỆN NGY XƯA  *

 C ĐI QUA ĐỜI NHAU  *  C KỊP THEO VỀ MỘT THNG GING  * 

   C MỘT MA HOA CẢI  *  C MỘT MA TRĂNG VỠ TRN SNG  *

 C MỘT NGY BNH YN  *

C MỘT THỜI MẮT BIẾC  *  C MỘT THỜI YU NHAU  *

C MA HOA ĐO GIẤU TRONG MẮT EM  *

CỎ HOA CNG NGƯỜI  *  CON CHIM LẠ HT GIỮA BNH MINH CHU THỔ  *

CON ĐƯỜNG MƯA  *  CON MẮT PH YN  *

CN Đ TC LAU TRẮNG BAY QUA TRẦN GIAN  *

CN LẠI BNG MY TAN  *  CN MỘT CHT MƯA BAY  * 

CN SỢI TC NO BAY  *  CN THƯƠNG MU O LỤA *

CN THƯƠNG MU L TƯƠNG TƯ  *  CN THƯƠNG MU NẮNG LỤA  *

C BẠN NHỎ TRONG KHU VƯỜN CỔ TCH  *  CƠN MƯA BAN CHIỀU  *

CƠN MƯA B́T CHỢT  *  CUỘC CHIA LY THNG CHN  *  CUỐI MA PHƯỢNG TM  *

CUỐI NĂM, NHỚ CU THƠ CỔ  *  CUỐI NĂM NHỚ THỜI YU EM  *

CUỐI NĂM Ở BỆNH VIỆN Y DƯỢC  *  CUỐI NĂM TRN DNG SNG ẤU THƠ  *

CUỐI NĂM TRN THỦY ĐIỆN HA BNH  *  CUỐI NĂM VỀ QUA DNG SNG CŨ  *

CỬA TỬ SINH  *

***

 

DẠ KHC BN HỒ  *

D'RAN, CHÚT TÌNH GỞI LẠI  *  DẤU CHN QUA CẦU HIỀN LƯƠNG  *  DẤU CHIM BAY  *

DNG SNG NG BẢY  *  DỰ CẢM RỜI THNG 12  *  DƯỚI TN RỪNG CT TIN  *

***

 

Đ LẠT THNH PHỐ MƯA BAY  * 

Đ LẠT NHỮNG NGY MƯA CUỐI /  CHIM NHỎ / D QUỲ THƯƠNG NHỚ  *

 ĐNH MẤT VẦNG TRĂNG *

ĐEM MA XUN XUỐNG NI / NHỚ O LỤA VNG  *

ĐEM TNH VỀ THẮP THNG TƯ  * ĐO CẢ  *  ĐM BẠC LIU NGHE ĐỜN CA TI TỬ  *

ĐM BẢN ĐN  *  ĐM CHIA TAY H NỘI  *  ĐM DƯƠNG ĐNG  *

ĐM, ĐI DƯỚI CƠN MƯA PHN Đ LẠT   *   ĐM GIÃ TỪ ĐÀ LẠT  *

ĐM MƯA QUA CẦU CHỮ Y  *  ĐM Ở RỪNG CT TIN  *  ĐM PHỐ CỔ  * 

ĐM QUA HẦM ĐO CẢ  *  ĐM TRĂNG ĐỌC THƠ ĐƯỜNG  * 

ĐM TRC GIANG  *  ĐM TRỪ TỊCH  *

ĐM ÚNG RƯỢU Ở CỦ CHI  *  ĐM UỐNG RƯỢU Ở GIANG THNH  *

ĐM VĨNH THUẬN CN THƯƠNG CU VỌNG CỔ  * 

ĐI QUA MA BO DỊCH  *   ĐI QUA MA HẠ CŨ  * 

ĐI QUA MA NƯỚC NỔI  * 

ĐI QUA NHỮNG NGY BO DNG  *  ĐI QUA NHỮNG NGY GIN CCH  *  

ĐI THUYỀN TRN BA BỂ  *  ĐI TM MA HOA MNG RỒNG  *

ĐI TM MA CHIM SO NỞ  *  ĐI TM MA ĐNG H NỘI  *  ĐI TM NỤ TẦM XUN  * 

ĐA QUỲ VNG  *  ĐI MẮT PLEIKU  *

ĐỜI BIỂN CẠN  *  ĐƯA EM QUA CẦU THỊ NẠI  *  ĐƯA EM VỀ CỔ M  * 

ĐỪNG GIẬN NỮA SNG ƠI  *  ĐỨNG TRƯỚC BIỂN  *

ĐƯỜNG VỀ QU / CUỘC THO CHẠY TỪ MIỀN ĐẤT HỨA  *

ĐƯỜNG VỀ TIẾN THOI LƯỠNG NAN  *

***

 

EM C VỀ TRONG MA PHƯỢNG ĐỎ  *

EM ĐỂ TANG GIM BIỂN CỦA TI  *  EM HỎI GIM TI  *

EM MUN ĐỜI THNH THỂ  *

EM V MA XUN  *  EM V NẮNG SI GN  *  EM VỀ TRƯỜNG CŨ SNG NAY  *

***

 

GẶP LẠI BẠN THƠ CŨ Ở PHAN RANG  *  GHÉ ĐÁ BA CH̀NG Ở ĐỊNH QUÁN  *

GH LẠI YN MINH  *  GIAO THỪA  *

GIẶT O BN SNG / HOA ĐĂNG TRN SNG HOI  *  GIẤC MƠ GIỮA MA HẠ TRẮNG  *  GIẤC MƠ MA ĐNG  *  GING HAI EM V ANH  *  GING NON  *

GIỌT NƯỚC MẮT KHNG MU  *  GIỮ LẠI ĐỜI NHAU  *

GIỮA ĐỜI BIỂN DU  *

GIỮA SI GN ĐM NGHE TIẾNG M G  *  G CỬA MA THU HANOI  *

GỌI TN MÙA HẠ CŨ  *  GỞI LẠI NƠI NY  *  GỞI NGƯỜI MỘT CHT MƯA THƠM  *

***

 

HẠ ĐỎ  *  HNH TRNH NHỮNG CUỘC CHIA XA  *  HẠT BỤI NGHN TRNG  *

HẠT CỎ  *  HẠT MƯA LONG LANH  *  HẠT NẮNG MA XƯA  * 

HY THỦY TNG TI CNG CON TU  *  HẸN EM QUA CẦU CẦM THI  *

HNH NHƯ XUN LẠI VỀ  *  HOA ĐĂNG TRN SNG HOI  *

HOA HỒNG THNG MƯỜI MỘT  *

HOA LỘC VỪNG  *  HOA SỨ PHU VĂN LU  *  HOA THUỘC BI  *

HOA VNG MA GING SINH CŨ  *

HOA VNG THUỞ ẤY  *  HOA VNG V CON CHIM SO  *

HOI NIỆM SNG QU  *  HONG SA HNH  *   H̀N ĐÁ  * 

HỒN PHƯỢNG  *  HỒN QU  *  HUỸN ṂNG  *

HƯ ẢO NGƯỜI  *  HƯƠNG CỎ  *  HƯƠNG Đ̀NG  *  HƯƠNG HONG LAN  *

HƯƠNG QUỲNH  *  HƯƠNG QUỲNH #2  *  HƯƠNG TNH XƯA  * 

***

 

KHCH LẠ  *  KHI ĐN SẺ NHỎ KHNG VỀ  *  KHI KHNG CN AI QUA SNG  *

KHI MA BỎ ĐI XA  *  KHI MA XUN BỎ LẠI  *

KHI NGƯỜI LÍNH KHNG V̀ KHI QUA Đ̀I CHARLIE  *  KHI THIN NGA VỖ CNH  * 

KHI TNH KHNG CN TRẺ  *  KHI VỀ  *  KHI VƯỢT ĐO MẺ PIA  *

KHC BIẾN TẤU ĐM MƯA SI GN  *

KHC CA DAO CHO NGƯỜI  *  KHC CUỐI ĐNG  *

KHC ĐỒNG DAO MỘT NGY MƯA ĐỔ  *

KHC GIAO HƯỞNG THNG TƯ  *  KHC HT SNG TIỀN  * 

KHC HT TRN DNG HM LUNG  *

KHC THNG SU  *   KHC THNG BẢY  *  KHC TNH CA TAM ĐẢO  *

KHC TNH RỜI THNG NĂM  *  KHC TNH SẦU BOLERO

KHC TNH SẦU TRONG MƯA  *  KHÚC TÌNH XƯA  *

KHC TƯƠNG PHNG CỦA NGƯỜI MẤT TR  *  K ỨC MỘT DNG SNG  *

***

 

LẠC TNH  *  LẠI NHỚ MỘT MA HOA  *  LẠI NHỚ VỀ Đ LẠT  * 

LẠI NHỚ VỀ PHỐ NI  *  LẠI QUA BẮC VM CỐNG  *   LẠI VỀ BẢY NI  *

LANG BIANG NGÀY TRỞ LẠI  *

LNG ĐNG HEO MAY  *  LNG ĐNG TNH YU Đ LẠT

LN ĐỒNG VĂN  *  LN HONG SU PH  *  LN NÚI PHỤNG HOÀNG  *

LN TY BẮC  *  LNG ANH BO NHỎ  *  LỜI HẸN CHN MY *

LỜI HẸN CỎ MAY  *  LỜI TNH TRN THP CHUNG  *  LỤC BT XUN  * 

LƯU BT THỜI O TRẮNG  * 

LY C PH BAN M  *  LY C PH MO VẠC  *

 

***

MU CỦA GI  *  MU MẮT BIẾC  *  MU MƯA HUẾ  * 

MẮC NỢ PH SA  *  MY ĐẦU ĐNG  *  MY THNG GING CN XANH NHƯ O EM  *

MY TRẮNG Đ BAY  *  MY TRẮNG NGŨ HNH SƠN

MY TRỜI TRẮNG QU MẸ ƠI  * ( Nhạc Mộc Thing )

MẸ LẠI VỀ DƯỚI MI NH XƯA  *

MẸ VẪN NGỒI BN BỜ BIỂN ĐNG  MIN MAN CHIỀU SNG HẬU  *

MIỀN TY THƯƠNG NHỚ  *  MIỀN XA THẲM  *

MNH VỀ THĂM BẠC LIU NGHE EM  *  MỘT KHC MƯA  *

MỘT NGY Ở ĐIỀN TRANG LỘC XUN  *  MỘT NGY RỒI THI  *  ṂT SỚM MAI  *

MỘT THONG THỀM XƯA  MỘT THỜI HOA NẮNG  *

MỘ KHC  *  MỘT NGY Ở VẠN GI  *

MỘT THUỞ NGƯỜI VỀ  *  MƠ THẤY NẮNG HỒNG ĐẬU XUỐNG BỜ VAI  *

MA HOA ANH ĐO CỦA MAKO  *

MA CỔ NGUYỆT  *  MA D QUỲ NGY ẤY  *  MA Đ ĐI QUA  *

MA ĐIN ĐIỂN TRN SNG  *

MÙA GIÁ TỴ TR̉ BNG  *  MA GING SINH BUỒN  *  MA H TI ĐI ĐU  *

MA H XA LẮC  *  MA HOA GẠO BN SNG  *

MA SEN THP MƯỜI  *  MA SIM TRN ĐẢO  *

MA THU, NGỒI BN CHN CẦU CŨ  *  MA THU XUỐNG PHỐ  *

MA TRĂNG ẤU THƠ  * 

MA TRĂNG ẤU THƠ #2 / VỀ ĐU KHI SNG HONG HN  *

MA TRĂNG THIẾU PHỤ  * 

MÙA VE  *  MA XUN HOA TRẮNG  *

 MA XUN L KH  *  MA XUN MY NGN  *  MA XUN THẦM LẶNG  *

MA XUN TRN ĐẤT CHN RỒNG  *

MA XUN TRN SNG TIỀN / TRN QU HƯƠNG TIỀN GIANG  * 

MA XUN VỀ PHƯƠNG NAM  *  MA XUN VỀ PHƯƠNG NAM II  *

 MA XUN VỀ TRƯỜNG CŨ  * 

MƯA BN NÀY NHỚ NẮNG BN KIA  *  MƯA BNG SAO  *  

MƯA CẦN THƠ, NHỮNG CON PHỐ CŨ  * 

MƯA CỦA RING TI Đ LẠT  *  MƯA NÚI  *

MƯA TRN ĐO MĂNG ĐEN  *  MƯA TRN ĐỈNH THIN CẤM SƠN  *

MƯA VỀ TRN PH TAM GIANG  *   MƯỜI NĂM BNG NGỰA QUA THỀM CŨ  *

***

 

NĂM NĂM TRỜI, THONG CHỐC  *  NẮNG ẤM QU NH  * 

NẮNG BN KIA MA ĐNG  *  NẮNG BN SNG *

NẮNG KHUYA  *  NẮNG TAM KỲ  * 

NẮNG THNG NĂM / TỰ KHC THNG NĂM  *

NẾU MAI KHNG C LOI NGƯỜI  * 

NGN NĂM MY TRẮNG

 NGÀY CỦA MẸ  *  NGY CUỐI NĂM  *

NGY ĐI THƯƠNG SỢI KHI BN NH  *  NGY EM ĐẾN  *  NGY MỒ CI  *

NGY SAU EM L PHƯỢNG  *

NGY XA NHAU  *  NGY XƯA TN HN SĨ ẤY  *  NGẪU HỨNG BN HỒ  *

NGỌN GI ĐI QUA NỖI BUỒN  *   NGI NH NHỎ CỦA TI  *

NGỒI ĐỢI CƠN MƯA  *   NGỒI LẠI BN CẦU  *

NGỠ VỪA CHẠM THU  *  NGỦ DƯỚI ĐỒI HOA  *

NGƯỜI ĐN B BN KIA DỐC ĐỢI  *  NGƯỜI ĐN B TRONG CƠN M CHIỀU  *

NGƯỜI ĐI QUA ĐỒI SƯƠNG  *  NGƯỜI ĐI TM HNH CỦA BNG  *

NGƯỜI ĐI VỀ PHA BIỂN  *

NGƯỜI GIEO HẠT MA XUN  *  NGƯỜI NẰM LẠI PHA CHN TRỜI  *

NGƯỜI NHẶT CHIỀU TRN SNG  *  NHNH SNG NGẬM NGI  *

NHẬT K TỪ THNH PHỐ CHẾT  * NHỚ MƯA ĐM TRONG RỪNG CT TIN  *

NHỚ O LỤA VNG  *  NHỚ CƠN MƯA PHN Đ LẠT  *

NHỚ CUỘC TNH KHNG BIN GIỚI  *

NHỚ MA MAI ANH ĐO  *  NHỚ NGY TIỄN CON RA PHI TRƯỜNG  *

NHƯ CÁI NẮNG SÀI GÒN  *  NHƯ CNH HỒNG Đ PHAI  *

NHƯ HOA CẨM T CẦU  NHƯ LOI CHIM DI TR  *  NHƯ MU PHẤN BẢNG RƠI  *

NHƯ MỘT NGỌN TNH XANH  *

NHƯ NỖI BUỒN RỤNG XUỐNG THIN THU  *

NHỮNG CƠN MƯA THNG MƯỜI  *  NHỮNG HNG ME SI GN  *

NHỮNG MA HOA BỎ LẠI  *

NHỮNG MA HOA OẢI HƯƠNG / KHC TNH CA TAM ĐẢO   *

NHỮNG MA H Đ XA  *  NHỮNG NẺO ĐƯỜNG ĐNG BẮC  *

NHỮNG NGY BIỂN CHẾT  *  NHỮNG NGY Ở KHNH HỘI *

NHỮNG NGY SỐNG CHẬM  *

NHỮNG SỢI KHI TRẦN GIAN  * 

NHỮNG VNG TANG MY TRẮNG / MỘT NGY CUỐI THNG CHN  *

NINH THUẬN MỘT KHC TNH CA / VỀ LẠI SNG DINH  *

NÓI VỚI ĐÀN CỪU Ở PHAN RANG  *  NI VỚI MA HOA ĐẬU BIẾC  *

 NỖI NHỚ THỜI GIAN  *

NƠI BNH YN ĐỂ TRI TIM QUAY VỀ  *  NƠI SNG CHẢY QUA THNH PHỐ  *

NỤ HN ĐẦU  *   NỤ XUN HỒNG THUỞ ẤY  NI ĐỒI PHƯƠNG ĐNG  *

NI NHẠN AI VỀ  *

***

 

CỬA  *

Ở H TIN NHỚ NGƯỜI  *  Ở HUẾ  *  Ở LÀNG ǴM BÀU TRÚC  * 

Ở MỘT CI ĐỜI RING  *  Ở PHAN R CỬA  *

Ở PHI TRƯỜNG CAM RANH  *  Ở VƯỜN TƯỢNG PHẠM VĂN HẠNG  *

***

 

PHẢI EM L MIMOSA  PHẢI EM MA THU XƯA  * 

PHAN RANG ƠI / VĨNH HY TNH YU V NỖI NHỚ  *

PHIẾN TNH SẦU CUỐI ĐNG  * 

PHỐ MƯA  *  PHỐ NGƯỜI  *  PHỐ NI HOA ĐO  *  PHỐ NI NGY CUỐI ĐNG  * 

PHỤC SINH  *  PLEIKU THUỞ ẤY  *

***

 

QUA BẮC VM CỐNG MA NƯỚC NỔI  *

QUA CHUYẾN PH CUỐI TRN SNG HẬU  *  QUA PHỐ  * 

QUA SNG HN  *  QUA SNG HẬU MA NƯỚC NỔI  *

QUA SƠN TY  *  QUA THNH CỔ NH MẠC  *  QUN MƯA  *

QU NGƯỜI  * 

***

 

RONG RU PHẬN NGƯỜI  *  RỒI CŨNG QUA SNG  *

RU KHC SNG THƯƠNG  *

***

 

SI GN C PH  *  SI GN C MỘT MA HOA  *

 SI GN ĐM TRỞ GI  *  SI GN ĐM TRỞ GI (NHẠC)  *

SI GN, MỘT KHC XUN  *

SI GN MỘT THỜI ĐỂ NHỚ  *  SI GN... NHỮNG NGY GIỚI NGHIM  *

SI GN, THU - MỘT KHC MƯA  *  SI GN TRONG TRI TIM NHAU  *

SAO LNG CN VẲNG TIẾNG CHUNG MƠ  * 

SAO TNH NGN MI TRONG TRO CHƯA TN  *  SAU MA CHINH CHIẾN  * 

SẮC NHỚ MA XUN  *

SN GA TĨN NGƯỜI  *  SNG  *  SNG DI  *  SƠN TR MA HOA NỞ  *

STOP-COFFEE-GO  *  SƯƠNG HỒ  * 

SƯƠNG TÍM BN H̀  * 

***

 

TA CN ĐỢI NHAU KHNG  *  TA CN NỢ NHAU  *  T DN  *

 TẠ LỖI CNG Đ LẠT  * 

TẠ TNH CUỐI MA THU  *  TAM GIANG NGY VỀ  *

TẢN MẠN CHIỀU PH YN / THAO THỨC SNG BA / ĐM RỜI TUY HA  *

TẢN MẠN MƯA / ĐI TRONG MƯA SI GN / BNH MINH MƯA / CHIỀU PHƯƠNG NAM *

TAY VỪA CHẠM MỘT MIỀN XUN  *

THẢ RNG  *  THÁNG BA CN ĐẢO  *

THNG BA GỞI LẠI  *  THNG BA KHNG Ở LẠI  *  THNG BẢY MA NGU  * 

THNG CHẠP RỒI CHIM SO ƠI  *  THNG CHN  * THNG CHN, THUỞ XA NGƯỜI  * 

THNG MƯỜI HOA CC  *

THNG MƯỜI HAI NHỮNG CƠN MƯA MUỘN  *

THNG MƯỜI MỘT. NHỮNG CƠN P THẤP  * 

THNG NĂM ĐỎ NHỮNG MA PHƯỢNG CŨ  *  THNG SU, BẤT CHỢT MƯA  *

THNG TM VỀ TRƯỜNG CŨ  *  THANH M ĐM  *

THEO ANH VỀ CHỢ NỔI NGHE EM  *  THEO SÓNG Đ̀NG NAI  *

 THM ṂT NGÀY THÁNG NĂM  *

THIN ĐNG TUỔI THƠ ƠI!  *  THONG DONG NỖI BUỒN  *

THƠ Đ̀ DƯỚI ẢNH  *  THƠ MA PHẬT ĐẢN  * 

THƠ TNH CUỐI THNG GING  *  THƠ TNH NGƯỜI LNH BIỂN  *

THƠ TÌNH TRN CÁNH PHƯỢNG  *  THƠ VIẾT CHO MỘT NGƯỜI  *

THỜI GIAN  *

THUỞ Đ LẠT DỊU DNG MU PHƯỢNG TM  *

THUỞ EM L C GIO  *  THUỞ XA TRƯỜNG  *

THUYỀN ĐI TRN SNG TIỀN  * THƯƠNG NHỚ TRẦU CAU  *

TÍNG CHIM GÙ TRN THÁP CHUNG  *  TIẾNG CHIM TRONG THNH NỘI *

TIẾNG CƯỜI C GI TRN SNG HẬU  *

TIẾNG DẾ TRONG SN TRƯỜNG  * 

 TIẾNG ĐN KM TRN SNG ( Nhạc Phan B Kiệt / Cs Bch Vỹ )  *

TIẾNG HT XUN TH  *

TIẾNG NGUYỆT CẦM TRN SNG  *  TIẾNG SẺ NU TRONG NGI TRƯỜNG K ỨC  *

TÍNG VE Ở NGI CHÙA C̉  *  TM LẠI THNG TƯ XANH  *

TM NHAU MA HOA CẢI  *  TM NHAU MA TRĂNG CŨ  *  TNH CA YANG BAY  * 

TNH CHIA TRĂM NGẢ NHƯ SNG  *  TNH CỜ  *  TNH L NHỮNG CƠN MƯA  *

TNH NHỎ  *  TNH NHƯ SƯƠNG KHI BAY  *  TNH THƠM MU GIẤY MỚI  *

TNH YU GIỮA ĐI BỜ ĐẠI DƯƠNG  *

TC MY  *  TC NHỚ  *  TI L MỘT KẺ KHC  *  TRANG THƠ TNH MA THU  *

TRĂNG CUỐI MA / LẠC TNH  *  TRĂNG MƯỜI SU  *  TRĂNG TRN ĐỒI CỎ HỒNG  *

TRN CỘT MỐC NG BA ĐNG DƯƠNG  *  TRN NGỌN TNH MONG MANH  *

TRN QU HƯƠNG TIỀN GIANG / MA XUN TRN SNG TIỀN  *

TRONG VƯỜN TƯỢNG PHẠM VĂN HẠNG  *

TRONG NỖI NHỚ GING HAI  *

TRI TRONG MƯA SI GN  *   TRUYỀN THUYẾT TNH YU  * 

TRƯỜNG CŨ  *  TỰ KHC THNG MƯỜI  *  TỰ TNH MA THU  *

TƯƠNG TƯ THNG GING  * 

***

 

Ừ CŨNG LẠ  *  UỐNG RƯỢU Ở PHONG ĐIỀN CNG BẠN CŨ  *

***

 

V THNG MẤY ...  *

  VỀ BN GỐI MẸ  *  VỀ ĐẤT MŨI  *  V̀ ĐU NHỮNG MÙA HẠ XƯA  * 

VỀ KINH BẮC UỐNG RƯỢU NHỚ HONG CẦM  *  VỀ LẠI BẢY NI  *

VỀ LẠI BN HỒ TUYỀN LM  *  VỀ LẠI MI TRƯỜNG XƯA  * 

VỀ LẠI SNG QU  *  VỀ LẠI SNG QU #2  VỀ QUA SNG HẬU  *

VỀ NGANG PH TAM GIANG  *  VỀ NGHE CỎ HT

V̀ PHƯƠNG NAM TÌM ṂT CÁNH CÒ  *

V̀ THĂM BỈN TR̀N Đ̀  *  VỀ THỚI LONG NGHE TIẾNG CHIM VƯỜN CŨ  * 

VỀ TR VINH  *   VỀ TRONG SƯƠNG SỚM MAI CHU  * 

VẾT THƯƠNG NGƯỜI SAO NỠ ĐỂ TI MANG  *

 VIẾT BN BỜ SUỐI VNG  *  VIẾT CHO CON NGY CUỐI NĂM  * 

VIẾT CHO CƠN MƯA PHN  *  VIẾT DƯỚI TRĂNG Đ LẠT  * VÍT Ở CỬA TR̀N Đ̀  *

VIẾT TRN ĐỒI PHƯỢNG TM  *  VIẾT TRONG MỘT NGY V ĐỊNH  *

VỚI Đ LẠT TI VẪN HOI LỮ KHCH  * 

VỚI EM MỘT NGY NO  *  VU VƠ NGY XUN  * 

VŨ ĐỊU CHĂM DƯỚI ÁNH TRĂNG  *  VUNG CỎ HẸN  *  VƯỜN KHUYA  *

***

 

XIN EM NN LẠI CNG ANH  *  XIN ĐƯỢC L CHIẾC L HỒN NHIN  *

XIN GỞI LẠI NGƯỜI  *  XIN LM HẠT BỤI TỪ TM  * XIN LM HẠT MƯA XUN  *

 XUN ĐI VỀ PHA NI  *   XUN QUA THNH PHỐ CŨ  * 

XUN TRN MỘT DNG KNH  *  XUỐNG PHỐ  *  XUỐNG PHỐ MA XUN  *

***

 

YU NGƯỜI NGÓNG NÚI

 

 

VĂN

CẢM NHẬN TẬP THƠ "CI NGƯỜI" của Diệp Vy

CẢM NHẬN TRUYỆN NGẮN "CHIM BAY VỀ ĐU" của Mang Vin Long

ĐỌC D LUCIA của Mang Vin Long

 

BẾN SNG QU

CHN NGỌC TRƯƠNG CHI

CHIẾC O THIN NGA

CHUYỆN TNH TRN PH TAM GIANG

NGUỒN CỘI

QUỲNH HƯƠNG

SNG BA MA LŨ

TẠM BIỆT MIMOSA

TẤM THẺ BI

TIẾNG ĐN Đ TRN ĐỈNH SƠN TR

TNH YU MU HOA ANH ĐO

XM NGỤ CƯ

 

 

THƠ PHỔ NHẠC:

 

O LỤA QUA SNG ( Bạch Ngọc Long)

O MƠ PHAI ( Mộc Thing)

BI CHO NHỎ ( Mộc Thing)

BI THNH CA MA ĐNG  ( Mộc Thing )

CM ƠN EM ( Vũ Thư Nguyn)

CNH HẠC VNG THIN THƯ (Phạm Ph Ho)

CU HỎI CỦA THỜI GIAN ( Nguyn Đnh Phương Liu)

CHIỀU Ở U MINH THƯỢNG ( Vũ Thế Dũng)

CHO NHAU ( Vũ Thư Nguyn)

CHO SNG BẠC ĐẦU NHỚ THƯƠNG NHAU  ( Mộc Thing )

CHỢT GẶP LẠI EM NĂM 18  ( Vũ Thế Dũng / Quỳnh Dao)

CHUYỆN NGY XƯA ( Mộc Thing)

CN MỘT CHT MƯA BAY ( Mộc Thing)

CN MỘT CHT MƯA BAY ( Hoi Yến)

CƠN MƯA BAN CHIỀU  ( Bạch Ngọc Long / Ngọc Quy )

CŨNG ĐNH LẠC MẤT NHAU ( Huỳnh Huy Đạt)

CUỘC CHIA LY THNG CHN ( Mộc Thing)

CUỐI MA PHƯỢNG TM ( Mộc Thing)

DẤU CHIM BAY  ( Nh Thanh )

DNG SNG NG BẢY ( Mộc Thing)

ĐA QUỲ VNG / EM NHƯ ĐA QUỲ VNG ( Mộc Thing )

ĐM BẠC LIU NGHE ĐỜN CA TI TỬ (Mộc Thing)

ĐM BẠC LIU NGHE ĐỜN CA TI TỬ (Nguyễn văn Thuấn / Thu H)

ĐM BẠC LIU NGHE ĐỜN CA TI TỬ (Nguyễn Ph Yn / Hạnh Nguyn)

ĐM BẠC LIU NGHE ĐỜN CA TI TỬ (Nguyễn Ph Yn / H Vn)

ĐM GIAO THỪA CHỜ LAN NỞ  ( Mộc Thing )

ĐM RỜI TUY HA  ( Mộc Thing )

ĐA SEN HỒNG NGY XUN ( Vũ Thế Dũng)

ĐI BỜ ( Hoi Yn)

GIẤC MƠ GIỮA MA HẠ TRẮNG ( Huy Đạt)

GIẤC MƠ MA ĐNG ( Hoi Yn)

GIẤC MƠ MA ĐNG ( Vũ Thư Nguyn)

GIỮ LẠI ĐỜI NHAU ( Vĩnh Điện)

HẠ ĐỎ MỘT THỜI ĐỂ NHỚ ( Hoi Yn)

HẠT NẮNG MA XƯA ( Mộc Thing)

HOA VNG THUỞ ẤY ( Bạch Ngọc Long)

HOA VNG THUỞ ẤY ( Bạch Ngọc Long / Minh Đạt )

HƯƠNG HONG LAN  ( Hoi Yn / Khnh Duy)

HƯƠNG TNH XƯA ( Mộc Thing)

HƯƠNG TNH XƯA ( Phan Hữu L)

KHI KHNG CN AI QUA SNG  ( Mộc Thing )

LẠC TNH ( Bạch Ngọc Long)

LẠI NHỚ VỀ Đ LẠT  ( Vũ thế Dũng / Thu Hương )

LNG ANH BO NHỎ (Mộc Thing)

MẢNH VỠ  ( Mộc Thing )

MU MẮT BIẾC ( Huy Thọ)

MU MƯA HUẾ ( Trần Hong)

MY TRẮNG TRONG GIẤC MƠ TI ( Mộc Thing)

MỘT THỜI HOA NẮNG  ( Mộc Thing )

MỘT THỜI YU EM ( Mộc Thing)

MỘT THUỞ NGƯỜI VỀ ( Hải Anh)

MỘT THUỞ NGƯỜI VỀ ( Tn Thất t)

MA H XA LẮC ( Mộc Thing)

MA HOA GẠO BN SNG  ( Mộc Thing )

MA THU XUỐNG PHỐ ( Mộc Thing)

 MƯA BỤI BAO GIỜ MỚI QUN NHAU ( Mộc Thing )

MƯA NGUYỆT CẦM ( Trần Quốc Dũng)

MƯA, TRĂNG V PHIẾN TNH SẦU (Vũ Thư Nguyn)

MƯA VỀ TRN PH TAM GIANG  ( Nh Thanh )

MƯỜI NĂM BNG NGỰA QUA THỀM CŨ ( Mộc Thing)

NGẪU HỨNG BN HỒ  ( Mộc Thing )

NGƯỜI ĐN B BN KIA DỐC ĐỢI  ( Mộc Thing )

NHNH SNG NGẬM NGI  ( Mộc Thing )

NHỚ O LỤA VNG  ( Hoi Yn)

NHỚ NGƯỜI TC MY ( Mộc Thing )

NHỮNG HNG ME SI GN ( Vũ Thế Dũng)

QUA SNG HN  ( Mộc Thing )

RỒI AI CŨNG SẼ GI  ( Mộc Thing )

SI GN MỘT THỜI ĐỂ NHỚ ( Mộc Thing)

SI GN, THU - MỘT KHC MƯA  ( Mộc Thing )

SNG ( Tuyền Linh / Mạnh Hng )

SỢI TNH VẮT VAI ( Đăng Huy)

SƠN TR MA HOA NỞ  (Mộc Thing )

THNG GING SI GN MỘT GC NHỚ ( Mộc Thing / Phan Hiếu )

THNG NĂM HOA TM LẠI VỀ  ( Quỳnh Dao)

TNH CA TRN ĐẤT CHN RỒNG  ( Huy Đạt)

TNH THƠM MU GIẤY MỚI  ( Mộc Thing )

TRANG THƠ TNH MA THU  ( Bạch Ngọc Long)

TỰ TNH CUỐI MA THU ( Phạm Minh Thuận)

TIẾNG HT XUN TH ( Vũ Thư Nguyn)

TRĂNG CUỐI MA ( Huy Thọ)

TRĂNG MƯỜI SU  ( Nhật Vũ / Thu Hương (Đức) )

TRĂNG NGN NĂM ( Mộc Thing)

VẦNG TRĂNG KHUYẾT ( Mộc Thing)

VỀ ĐẤT MŨI ( Mộc Thing)

VỀ ĐU SNG ƠI ( Vũ Thế Dũng)

VỀ ĐU SNG ƠI ( Quang Hiển)

VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA ( Trần Hong)

VỀ PHƯƠNG NAM TM MỘT CNH C ( Huy Thọ )

VỚI Đ LẠT TI VẪN HOI LỮ KHCH  ( Mộc Thing )

VƯỜN CŨ ( Mộc Thing)

XUỐNG PHỐ  ( Huy Đạt / Trần Ngọc Ha )

 

 

 

art2all.net