NGUYỄN AN BNH
 

 
VỀ THĂM BIỂN TRẦN Đ


 

 

C cửa biển no sống mi trong anh
Một rừng bần xanh bao ma đơm tri
Đỏ dng ph sa đắp bồi sng ci
Tấm lng chia bi sẻ ngọt gừng cay.

C cnh đồng năng phn nặng bao ngy
Nui lớn con người thng năm chinh chiến
Một đời cha ng lấn rừng bm biển
Cho c đầy thuyền mỗi chuyến ra khơi.

Hỡi những chng trai da rm mặn mi
M lm đồng tiền duyn đưa c gi
Qua thuở đi ngho nếm từng khổ ải
Kht vọng đổi đời từ ước mơ xa.

Rộn r tiếng cười phố chợ Kinh Ba
Đnh bắt xa bờ ngy đm cảng c
Điểm hẹn đi về nhấp nh sng l
Tiếng vỗ mạn thuyền bt ngt ngọn sng.

Theo em về ma lễ hội nghinh ng
Nhớ mi bấc thơm c đ c đuối
C nh mắt em lm anh bối rối
Cửa biển Trần Đề đẹp tựa ma xun.

 

 

 

art2all.net