NGUYỄN AN B̀NH
 

 
VIẾT Ở CỬA TRẦN ĐỀ


 

 

Qua cửa Trần Đề mây trắng nơn
Đầu Giồng nước cuộn đỏ mênh mông
Rừng bần trải một màu xanh ngút
Cuối nguồn chia nhánh chín ḍng sông.

Một cánh chim non vừa soải cánh
Về đâu phiêu dạt giữa biển trời
Ra khơi chếnh choáng tàu nghiêng sóng
Có cùng tôi bạt gió trùng khơi?

Nhớ thuở lội bùn đi dạy học
Một thời thoáng chốc đă mù sa
Cửa sông bồi lắp bao thương nhớ
Cô gái ngày nào chợ Kinh Ba.


Cửa biển Trần Đề 3/2018
Sài G̣n 5/2018

 

 

art2all.net