NGUYỄN AN BNH
 

XUỐNG PHỐ MA XUN

  

Mắt hy trn. Em. Mắt bồ cu
Xiu lng ti lc gi qua cầu
Để mai xuống phố vui như tết
Tnh trẻ con trắng trời hoa ngu.

Xin em cười. Đỏ. Cht mi son
Thơ ngy thm một cht dỗi hờn
Để mai xuống phố bay như bướm.
Hoa đo rơi quấn qut mi hương.

Bn tay người. Ấm. Nụ tầm xun
Căng trn nhựa sống ngực thanh tn
Để mai xuống phố chờ ti nh
Giữa chợ đời mnh mang- mnh mang.

M c hồng. Xin. Một chiếc hn
Sang năm đ đến tuổi trăng trn
Để mai xuống phố đừng e ấp
Ti bn người- đời sẽ vui hơn.

Tc ng mềm. Ti. G khờ cm
Tơ vng chưa biết chữ trăm năm
Để mai xuống phố người đu mất
Đường dọc ngang- ngang dọc m tăm.

 

 

 

art2all.net