Nguyn Bnh

 

 

V CỚ

Một mưa một nắng một em
nắng thơm dt ngọc ln miền tc my
giọt mưa thấm ướt bn tay
giọt hờn dỗi, giọt đọa đy... rơi rơi.

Một em thăm thẳm xanh trời
l hương thạch thảo l lời gi ru
l my trắng l cc thu
ha 'kim c" để ngục t tri tim...

Một em từng pht nhớ qun
ti mang trọng tội về bn gối nằm
ti đeo thnh gi từ tm
Cha thương Cha đ ban n sủng ny

Sao em ci mặt sng nay
ma yu chưa một lần say rượu hồng
nắng mưa trời đất thả rong
th ti chăn dắt tnh khng về mnh...

Nguyn Bnh

7/2/2020

 

 

 

art2all.net