Nguỹn Hàn Chung

 

 

 


Anh thề

khng một pht no tm em
 


By giờ lạy cha ba ngi
Em v tăm tch nổi tri chốn no
Yu m khng dm liều sao
Những lời yu rất nghẹn ngo về đu!

By giờ ta đ lạc nhau
Nhưng cu thơ chẳng bạc mu đu em
Em về nhớ hy qung khăn
Gi đng ch lạnh khng cn anh che

By giờ anh vẫn cn nghe
Tiếng em trong những tiếng ve ku chiều
Anh by chn bt nồi niu
Đợi thương nhớ chn rt chiều ra mm

By giờ em đ xa xăm
Anh thề khng muốn tm em cht no
Chắc em cảm thấu v sao
Anh thề khng một pht no tm em!