Nguỹn Hàn Chung

 

 

 


Ci với người yu

 


Anh khng muốn ci em ơi

ci hơn em c li, lời chi m

m anh quen thi hm hồ

gốc qu bướng bỉnh thấm v tự đời


Nn chi anh rng ra cười

em đừng chấp ci g người lương ương

mỗi lần gn cổ ln cương

l anh mất một mi hương. Một lần


Anh nghe chiều đ thu phn

bắt con su nhỏ ngoi sn vườn chiều

ngu g ci với em yu

th đm về thức anh liều ci anh


Anh khng muốn ci dĩ đnh

gối đầu ln nhm tc xanh cũng buồn

ci người yu nếu c hơn

chỉ l thm nỗi c đơn cho mnh


Gi nghe anh ci với anh

chắc em khng nỡ đoạn đnh hơn thua