Nguỹn Hàn Chung

 

 

 


Cột

 


Cần chi về qun qu đu

Nhắm con mắt, mộng ban đầu hiện ra

Cy đa gốc khế chuồng g

Đm rnh gi tắm giả ma chn cầu


Cần chi về qun qu đu

Người em năm cũ xt mu tang thương

Khng cần lược chả cần gương

Giấu m ci trn dị thường hi đau


Cần chi về qun qu đu

Qu buồn chn vạn đời tru ko cy

Tm chara biển ng my

Tm em vo net ln face rng cười


Tưởng rằng dứt o l thi

No hay sợi rch cột người chắc trn