Nguỹn Hàn Chung

 

 

 


Một chiều về thăm lại

ph Tam Giang

 

Chưa về nhớ qu Tam Giang
Buổi về sao thấy buồn khan ph mnh
Con thuyền mất sng niệm thinh
Lo chi nhớ biển mắt hnh như cm

Về nghe tiếng ct lng đầm
Vẫn l kiếp kiếp ngư dn mỏi mn
Về lm chi nữa cc n
Chỉ nghe sng vỗ bi buồn điu linh

Ph động từ đ thay danh
Em trong cao ốc đ thnh b c
L rơi vng liệm nấm mồ
Người phương viễn cht khăn s ngậm ngi

Mười năm xiu tn ph ơi
Buổi về bụng dạ bời bời như ri!