Nguỹn Hàn Chung

 

 

 


Ngoại

 


Mnh khng nhớ ngoại của mnh

lại đi nhớ ngoại của tnh nhn xưa

ngoại mnh đ ha gi mưa

từ khi hạt bụi cn chưa nn hi


Thi th chẳng ngoại của ai

ngoại chung l của cả hai đứa m

ngy em tc tm đui g

tc anh như rễ tre gi đem phơi


Ngoại như tin lo trn trời

bt canh mướp đắng chm tơi c chuồn

chng mnh nhy nh nhau lun

np sau lưng ngoại ln hun chớp la


Ngoại đi chẳng dm khc a

gh vai anh cng ngoại ra cnh đồng

em tang trắng nu tay chồng

phục tang cho ngoại trong lng anh thi


Ngoại em thnh ngoại anh rồi

khng ai biết được ngoi đi đứa mnh