Nguỹn Hàn Chung

 

 

 


Pha biển vẫn cn ai

 


Pha biển vẫn cn ai

bi kh mươi chiếc thng chai p buồn

 

đu con trch con chuồn

đảo Hong Sa vẫn sa trường từ khi

 

Pha biển pha bin thy

mu lnh đảo nhuộm hng y vẫn cn

 

Trường Sa nước khng rng

khc hnh ca thấm trong lng trẻ trai

 

Pha biển vẫn cn ai

đăm đăm con mắt dn chi ngn khơi

 

dọa đi dọa đ đời

những con ri biển vẫn ngồi chờm hơm

 

Pha biển vẫn đn nờm

vẫn nghe tiếng tht căm hờn triều đng