Nguỹn Hàn Chung

 

 

 


Trước biển

 


Qu người nhớ biển chẳng yn

Mnh mang con sng xưa tm nơi đu

Nh Ty khng c ng sau

Ng quanh bốn bức tường su chn chiều


C người nhớ qu đm liều

Bỏ phồn hoa qunh chn theo bụi đn

Bn chn xứ khch thường run

Về qu h hửng như tuồng trẻ ranh


Nhiều đm mớ tưởng tan tnh

Quờ tay m chặt bng mnh trong chăn

Người qu ch th lm ăn

Chăm lo khơi lộng nong tằm luống rau


Về ra ng biển m đau

Trập trng tm c dng su. Lạnh rồi!

Sao đnh cu l cu lơi

Gi ging dập đến mn đời ngư dn


Mười năm về xứ một lần

Rưng rưng quỳ co mộ phần tổ tin

Con khng đủ sức lật thuyền

Lng trong xc c triền min trắng bờ