Nguỹn Hàn Chung

 

 

 Tưởng tượng ngy về

 


1.


Anh về sẽ nối lng mi

v t thm nt tnh si lng my

 

Anh về ấp lửa bn tay

em ti hoa nữ sẽ by anh yu


Em cho anh một con diều

anh khng thả cũng tiu diu phương người

 

Anh cho em một g lười

rương hnh l xếp chật lời yu ngn


Anh cn nặng nợ o cơm

gi ty chưa ngớt gi nờm đ sang

 


2.


Bước chn về tới phi trường

chỉ cn hạt bụi qu hương đn mnh

 

My bay rồi nước lặng thinh

sn ga đu phải trường đnh m đau


Chch cho ht ở mai sau

cn tơ tưởng tới ci mu quan san


Tối h hết chuyến đ sang

m cầu chưa kịp bắt ngang sng di

 

Sao cn cứ đứng dằng dai

trong sn vắng chẳng cn ai mới la