Nguỹn Hàn Chung

 

 

 


̉N DỤ

Sương biết g đu m thất
tnh rơi chỉ l sương thi
mưa biết g đu m hận
th ai mưa cũng tơi bời

Thi sĩ mộng mơ sử giặc
gi từ tnh i sục si
bỏng những tri tim thiếu nữ
nhn tnh hết thảy mồ ci

Ta như rong thm ru dưới
đy sng thm nh mặt trời


Oct 30.17