Nguyễn Hàn Chung

 

Bịa tạc

trong một cơn say
 

 

Anh không về gặp em trước sau ǵ em cũng quên anh đi t́m t́nh mới. Em đẹp như tiên nga thế kia vương tử công tôn bu nhiều như đỉa anh là cái thá ǵ mấy câu thơ chôm chỉa của đất của trời gửi cho những t́nh nhân chín mươi chín phần trăm là bịa một phần trăm thiệt sự là em

Đêm nằm cù đum nỗi buồn giống như ghẻ ngứa con cái ghẻ cắn vào thơ anh bất chấp cái chai chỉ c̣n phân nửa ngu chi mượn rượu tiêu sầu anh đem men chữa lửa giống gă khờ bật diêm thách thức thùng xăng

Anh không về gặp em em buồn sao vẫn cười khoe hàm răng đều tăm tắp trăm năm ư, thôi đi mệt nếu c̣n sống anh thời già quắp đứng đi luộm thuộm phải có người bồng. Anh tham lam muốn sống thêm chừng mươi mười năm nhưng em c̣n trẻ vẫn c̣n người yêu lủ khủ

Đấy là em nói em nhớ thiệt anh, giả dụ, bằng em nói cho vui th́ anh chỉ cười trừ t́nh nào là t́nh thiên thu bắt nhốt hết mấy thằng cha con mẹ thi sĩ vẽ bùa cho người ta chiếu bí. Sắp qua mùa rồi anh đang say bí tỉ thơ khi say hơi khác hôm thường viết một hơi lăng đăng mù sương anh ra ngă ba đường chống nạnh

Nè này có thiệt t́nh em đơn hiu quạnh hú lên một tiếng anh mượn nợ nhà băng tức tốc bay về đếch ngán quan tài, quan tái, sơn khê


Jun.5.2019

Nguyễn Hàn Chung