Nguyễn Hàn Chung

 

 

 

 

cáo trạng thanh lâu

của thúy kiềuviết cáo trạng buổi thanh lâu
kiều lay tôi hỏi gửi đâu hở chàng
gặp kim trong giấc mơ màng
giục tôi thiết lập linh sàng bái vong

khói hương mù tỏa cô pḥng
kéo theo một lũ lộn hồn sư gia
phán rằng họa thủy đàn bà
ông đừng nghe lũ điêu ngoa phỉnh phờ

vong nương nắn nót đề thơ
xây mông hướng bọn ngụy vờ chân nhân
pḥng the bú liếm tần mần
ra công môn nói như thần như tiên

dơi t́m một cơi thanh hiên
khói mây hồng lĩnh tiên điền mù bay
run cầm cáo trạng trên tay
bạch đầu thi sĩ cau mày hướng thiên

bất ngờ tôi thấy đạm tiên
ôm vai cô gái trên thuyền hương giang
ngón tay thon gơ phím đàn
mắt mù sương khói hai hàng giọt rơi

liều đem cáo trạng gửi trời
ngh́n năm chẳng thấy tăm hơi vọng về

Băi biển Miami Florida
May.16.2019

Nguyễn Hàn Chung