Nguỹn Hàn Chung

 

 

 


Chỉ c ma thu mới biết em buồn


Chỉ c ma thu mới biết em buồn
anh l ma thu cuối
ma thu khng c l vng rơi
chỉ đẫm m sương muối
bởi l thu rụng tận
cũng lu rồi
cy trơ cnh bầu bạn với sương thi

Chỉ c ma thu mới biết em rầu
anh l ma thu muộn
ma thu khng con nai vng ngơ ngc
chỉ c bo ging tn ph cnh đồng
vi dập chắt chiu đời mẹ

Chỉ c ma thu mới biết hỗn mang
thế sự du du từ thuở
nỗi nước buồn tnh ma thu phai nắng
cn lại những g cho chu con
ngoi gnh nặng cơ hn


Cuối thu rồi my cn bay thủng thẳng
đợi một ma mưa
đau ma thu năm xưa