Nguyễn Hàn Chung

 


Chơi tṛ ám muội
 


Chơi tṛ tôi ám muội tôi
có khi cổ quái đến hồi hộp tim

Chơi tṛ tôi ám muội em
có khi sung đến không thèm nói năng

Chơi tṛ ám muội nếp nhăn
cho tôi cho cả những thằng yêu em

Chơi tṛ ám muội nửa tim
nửa kia xui quá chết ch́m từ xưa

Chơi tṛ ám muội mà sai
tôi và em sẽ rớt đài thiên thu