Nguyễn Hàn Chung

 

 

Con đường

bị nhạo báng

 

Trên xa lộ không có nhiều đèn tín hiệu
dù có bao nhiêu làn đường bạn cũng phải đi theo cùng một hướng.
Ai đi ngược là nhận lănh từ chết tới bị thương.

Bạn có dám đi ngược lại không?

Những người tưởng ḿnh là tay lái siêu đẳng cứ phóng theo hướng cố định nhiều lắm là chuyển sang trái, lách sang phải vượt chiếc xe này, qua mặt chiếc xe nọ rồi huênh hoang khi đến đích trước.
Một nhóm cánh hẩu công kênh gọi đó là sáng tạo, sáng tạo một con đường trên những con đường có từ vạn đợi.
Tất nhiên họ sợ bị thương sợ cái chết, không ai có thể trách họ trừ họ.

Người bỏ xa lộ khai mở một con đường vào chốn rừng rú thâm u thường bị nhạo báng bởi những kẻ suốt đời ung dung đi theo những mũi tên chỉ đường vạch sẵn.

Họ gọi người mở đường là khùng điên nhưng khi những người khùng điên trên con đường khai mở ấy đă đến đích th́ đám đông mới vỡ lẽ ra nhiệt liệt tung hô
tung hô một người đă kiệt sức chết trên đỉnh vinh quang của thi ca mà họ không bao giờ được hưởng lúc sinh thời.

Con đường ấy được những người kế tục mở ra thành xa lộ rồi tiếp tục lại thành con đường ṃn cụt.

Vẫn c̣n những con người lữ hành cô độc lặng lẽ mở đường máu đi trong sự nhạo báng
 

NGUYỄN HÀN CHUNG