Nguỹn Hàn Chung

 

 

 

 

 

 

D EM


Dù em ơì á ơi a
nói như đinh đóng c̣t là chán anh
bít r̀i anh ŕt thng minh
chỉ thua duy nh́t ṃt mình em thi

Dù em dịu ngọt hay cười
xẳng lè ring với ṃt người là anh
anh đu phải gã thong manh
gái xinh m gíng người tình, bít ngay

Dù em tài đoán chỉ tay
thì anh cũng đợi cái ngàyḿt em!
 

 

 

~~oOo~~