Nguyễn Hàn Chung


 

Em c̣n yêu nhà thơ?

 

Văn nhân và thi sĩ
gặp họ nên tảng lờ
v́ gần họ sẽ thấy
họ không như là thơ

Có vô vàn tật xấu
lười biếng và phất phơ
uống rượu như hạm đội
nói tục và ở dơ

Gặp người đẹp bám riết
không tha ai bao giờ
chớ nên chộ em nhé
đứng xa mà nghe thơ

Nếu em lỡ yêu họ
phải tập tành tỉnh bơ!
không ghen bóng ghen gió
Không nghi nghi ngờ ngờ

Anh nói hết rồi đó
sao em c̣n ngơ ngơ?

Sep.8.19

Nguyễn Hàn Chung