Nguyễn Hàn Chung

 

 

 


HỌC EM


học em ở cái hững hờ
cái hờ hững cái lửng lơ thiệt tài
học em ở cái hờn dai
cất trong rương đợi ngày mai…điêu tàn


học em khẽ chạm phím đàn
không bao giờ gẩy khúc tràn cung mây
học em không uống mà say
không cầm điếu thuốc hoa tay nhuộm vàng


học em tập bước qua hàng
bao giờ cũng biết ngó sang bên đường
học tỉnh bơ học nhún nhường
học em nói tiếng yêu đương không lời


học em tiến học em lùi
học dọa dẫm học bùi ngùi học em…
học chính khóa học dạy kèm
sao anh chẳng tiến bộ thêm chút ǵ


cuối đời bước đến pḥng thi
trước tờ giấy trắng giống y tên đù