Nguỹn Hàn Chung
 

 

Khng tới em

th ta tới ai
 


Khng tới em th ta tới ai
tới đi tới lại tới bao giờ
để cho em tới v ta tới
tới tự chiều hm tới sớm mai

Khng tới em th ta tới ai
tới từ ci bớp tựa bờ vai
tới răng rưng rức đều hn hấn
hng nt bn hng lc biếng ci

Khng tới em th ta tới ai
rượu chỉ lm qun em lc say
men phai một cht l em tới
tiếng guốc chồng ln những dấu giy

Khng tới em th ta tới ai
tới từ liều lĩnh tới hoi thai
tới mi em mm bầm cương quyết
ngn nhỏ khẽ khng vin di tai

Em c qun ta, ta vẫn tới
d chng mnh mai mốt sẽ gi
ta vẫn lm thơ chơi tới tới
cn ai c thể tới như ta!