Nguỹn Hàn Chung

 

 

 

MAI XA CN

NGN TAY NY NGOO THEO


Sng nay ngoo ngn tay người
yu ta thề hẹn suốt đời sẽ khng
hai lần tắm một dng sng
trừ khi con sng chưa rng đ ln

Ngoo tay ngn ngoo rất bền
những đường vn cứ gọi tn nhau hoi
đường vn rồi chẳng ngui ngoai
nhớ đường vn kẻ lạc loi ngn tay

Ngoo tay người ngoo hm nay
mai xa cn ngn tay ny ngoo theo!

Nguyễn Hn Chung