Nguyễn Hàn Chung

 

 

Này em có bán


Này em có bán ngày xưa
tin cho anh biết anh mua thiệt nhiều
mỗi khi chén bát nồi niêu
vỡ tung anh biện nhiễu điều giá gương

Này em có bán ngày thương
nhắn cho anh lúc mù sương mịt mùng
mua nhiều anh đóng thành khung
treo lên cho tới cạn cùng mới thôi

Nầy em anh đặt cọc rồi
bài thơ lục bát cút côi em à!
em tha hồ bán phù hoa
c̣n xưa cũ với thương xa để dành

Anh tin em chẳng đoạn đành
lên xe như cái ngày anh đi tù
 


July.30.2019