Nguyễn Hàn Chung
 

 

Những mối t́nh lăng xẹt

Những mối t́nh lăng xẹt
rứa mà có độ bền
bởi trúc trắc trục trặc
mới hà hiếp t́nh duyên

Không thề non hẹn biển
không hôn thú hôn thơ
không chờ bờ đón bụi
không hẹn gặp bao giờ

Những mối t́nh lăng xẹt
rứa mà rất nên thơ
già trẻ không cần biết
xấu đẹp không cần thiết
chỉ cần trong giấc mơ…

Những mối t́nh lăng xẹt
mà cũng có ghen tuông
một tai ráng nghe tím
một tai cố nghe hường

Chỉ có buồn một mối
t́nh không hề lăng xẹt
lại chẳng thèm văn chương!
 

~~o$o~~


Sáng ngủ dậy lại nghĩ tiếp

về t́nh yêu lăng xẹt

Có những người phụ nữ
ghét họ như ghét tiền
rứa mà mở facebook
ḍm bóng họ trước tiên

Ôi t́nh yêu lăng xẹt
yêu ghét như là tiền
thiếu nó không thể sống
trọn một đời b́nh yên

Có nó không thể sống
trọn một đời an nhiên

Oct.4.19