Nguỹn Hàn Chung

 


 


 

 

N N  I M

Em đợi ti hay ti đợi em
lm sao biết được nổi hay chm
khi băng khng gi buồn nng đỡ
nn gi băng hoi vẫn lặng im

Em biết thi đời cay nghiệt lắm
bi thương chồng chất nỗi bi thương
ti biết cuộc đời ti bụi bặm
thơ chỉ vơi khng hết chn chường

Bữa tiệc ph hoa ti xếp x
chỉ cn mấy chữ nhớ đin đin
vẫn dắt m sương đi dạm ng
d em khng bước tới phi trường

Ti đợi như than hồng đợi gi
như dế than ku cứu dế mn
em đ trong lờ ti đ rọ
lm sao cn dm ma dung dăng

Em đợi ti hay ti đợi em
khng ai đợi nữa hay đi tm
em trong thi tứ bi thơ ấy
ti ct trầm su trong nn im