Nguỹn Hàn Chung

 

 

 


Rối ni với chạp

Cu thơ cn ở ging hai
m lng đ chạp
em l ci qui g ti khng cần biết
nụ cười rất đổi m li

Ti ri rồi
khng dm nhai nh cỏ non
tơ nhưng m cht
ti đi tm sng
chỉ gặp ton ao hồ trong xanh
m khng c một lọn triều
bo nở ra lục bnh khng thể tri
ho rũ

Ma thu thng tư khng c thực
sao ti cn chờ heo may

Cu thơ tận hiến thời gian
biết ti cn đủ bnh tm ra ng ba đường
bắt quyết nhn sinh bằng những ngn tay rồ dại

D cu thơ gi đầu cn ở ging hai
ti cũng rối ni với chạp