Nguỹn Hàn Chung

 

 

SỢ


Sợ nghe tiếng hứ r di
Sợ nhn ci dng trang đi lạnh tanh
Sợ thuyền quyn ức một mnh
Mặc cho ci g đa tnh cho queo

Người ta vụng chống kho cho
Anh khng biết ni lời điu lấy lng
Trộm em t toy, ngỡ xong
No hay gnh một ci lng đ đeo

Sợ đi mắt ngấm mưa chiều
Sợ bờ mi mm cnh diều ủ
Sợ ma nụ bớt sum su
Sợ con sng khc vỗ về bến sng

Biết rồi, sợ chớ sao khng ?
Lạ chưa ! thấy một đường cong lại l