Nguyễn Hàn Chung
 

 

Thử tưởng tượng

một ngày về

 


Anh về sẽ nối lông mi
và tô thêm nét t́nh si lông mày

Anh về ấp lửa bàn tay
em tài hoa đă yêu bày anh yêu

Em cho anh một con diều
anh không thả cũng tiêu diêu phương người

Anh cho em một gă lười
rương hành lư xếp chật lời yêu ngôn

Anh mang về rất phấn son
nhưng anh xin cất khi c̣n yêu em

Hỏi em có muốn ǵ thêm
Dịu dàng : em muốn nỗi buồn anh phai