Nguyễn Hàn Chung

 

TÔI KHÔNG THỂ BUỒN VỚI EM

Tặng : Đinh Thị Thu Vân


Em buồn tôi cũng xót xa
nhưng tôi không thể đau và sầu bi
em buồn v́ đợi ôm gh́
rỗng không, tôi biết từ khi lạc đường

Tôi không hề chớm quên thương
dù em đă lánh mùa hương ổi v́...
nhớ khan từ bữa biệt ly
em cười mà sợi lông mi phản thùng

Này em tôi cũng mưa giông
nhốt mây thu để gánh gồng giọt rơi
em buồn tôi cũng ră rời
nhưng tôi không thể buông lời buồn hoang

27/7/2018

Nguyễn Hàn Chung