Nguỹn Hàn Chung

 

 

 

 


VAI TI

                       BUỒN Đ NẮN GN

Vai ti gn đ buồn rồi
Thẹn đau lời hứa suốt đời cng em
Cnh tay gn guốc trng nin?
Bế em bụng dạ qua biền qua sng.

Bờ vai của một người chồng
Tới khi hạnh phc lm ng rụi dần
By chừ ti cng ph vn
Được chăng hay chớ cũng ngần ấy thi

Rng ln buồn nh vai ti
C rm nhức cũng từng hồi đ nghe!
Cng cha rời bụi măng tre
Năm no về với suối khe đ gần

Vai ti buồn đ nắn gn
Chỉ mong em kiếm tấm chồng dm ti!

 

 

~~oOo~~