Nguyễn Hoàn Nguyên

 

NGÀN NĂM NÀO NGƯNG ĐỌNG

 

Thơ Nguyễn Hoàn Nguyên
Nhạc Nguyễn Quyết Thắng
Tiếng hát Dương Thái Dũng

 

 

Ngàn năm nào ngưng đọng

Mở kinh đọc vi vu

Khoác áo xuống lưng đồi

Hạt bụi bay trong nắng

Quốc độ đầu gậy tre

Dấu dép trên đồi xưa

Trôi mất theo xuân rồi

Gần hai ngàn năm tuổi

Thiền sư nay đă già

Hóa thân chàng thi sĩ

Thiền sư nay đă già

Ngôn ngữ chẳng là hoa

Nở ra trong tịch mịch

Ngôn ngữ dựng lời không

Thét gọi hồn sử lịch

 

Ngôn ngữ chẳng là hoa

Nở ra trong tịch mịch

Ngôn ngữ dựng lời không

Thét gọi hồn sử lịch

 

Gần hai ngàn năm chẵn

Hay hơn bốn ngàn năm

Ngàn năm nào ngưng đọng

Em mỉm cười vô ưu

 

Gần hai ngàn năm chẵn

Hay hơn bốn ngàn năm

Ngàn năm nào ngưng đọng

Em mỉm cười vô ưu

 

 

 


art2all.net