Nguyễn Hon Nguyn


 

 

GỞI BẠN

 

Anh đi vo bờ m
Trở ra từ ci mịt
Đầu cy cọ tảng mu
Đui cy cọ hồn anh
Anh treo đời ở giữa
G đu bay kỳ cục
Tn ten một sợi tơ

Anh tượng hnh qu hương
chng mnh cn trẻ
Anh tượng nghĩa con người
chng mnh qu trẻ
Trong bức tranh anh vẽ
Một bn thờ nghing nghing
Giữa nhang đn lỏng chỏng

Gởi đất về cho trời
Gởi trời về cho đất
Một vng trn con con
Ta, em b đnh vng
Đa mi tự ngn xưa

Gởi ta về cho đất
Gởi ta về cho trời
Lung linh qua nt họa
Anh vươn tay đỡ lấy
Một cho o ng b

Chiều nay ngồi tựa vch
Ti cng anh lắng nghe
Tiếng vang rền sấm st
Trn từng chiếc l me

Nguyễn Hon Nguyn

 


art2all.net