Nguyn LạcBẬU ĐI
.


.
Tìm ḅu "mút chỉ cà tha"*
"Mút mùa ḷ thủy" xót xa khn cùng
Th́y trăng rụng xúng đáy sng
Nghe s̀u trĩu nặng đoạn lòng bi thương
.
Ḅu qun lời hứa tình chung
Bao năm qua kí́m nghìn trùng d́u chim
"Tm em như thể tm chim
Chim bay biển Bắc anh tm biển Đng
"
.
Bùn tình cá đớp bóng trăng
Bùn qua đm vắng trái b̀n rụng rơi
Vị b̀n chua lắm ḅu ơi
Vị đời cay đắng ḅu r̀i mù khng
.
Huơ tay lạnh ṃt ch̃ nằm
Chăn nghing ǵi ḷch ḿt tăm ḅu r̀i
Ngã ba ngã bảy dng đời
"Mút mùa ḷ thủy" tm "li con ngươi"
.
Ḅu r̀i như áng my trời
Sng xưa tím bíc hoa tri lục bình
Ḅu đi đ̉ lại mùi hương
Ḅu đi đ̉ lại đoạn trường trong qua
.
Nhớ ḅu nhớ cháo le le
Ngọt canh bng b ngọt chè ḥt sen **

 

Nguyn Lạc


..........


* "Mút chỉ cà tha","Mút mùa ḷ thủy" : Phương ngữ Nam ḅ với nghĩa hoài hoài, ṭn cùng, ŕt xa ... Cũng có nghìa là min vĩn.


** Thương chồng nấu cho le le/ Nấu canh bng b nấu ch hạt ( hột) sen - ca dao
.


 

 

art2all.net