Nguyn LạcBIỆT LY ĐỢI CHỜ
.

 


1.
Đ thương hnh như kiếp trước?
Sao tin chi những lời đau?
Quay lưng người ơi đừng vội!
Từ ly rồi bít phương nào?
.
Bịt ly đu ai mong đợi
Quay lưng sao ṿi qun chào?
S̀u ai? Chìu rơi tŕn ṿi
Còn chi? tình đã hư hao
.
2.
Người đi. ngàn hoa chợt ho!
My bay vt tận trời cao!
Chiều nay sao lng da diết
triền min...
Chẳng biết v sao?
.
Hình như thì th̀m tíng gọi
Khng đu ... Tíng lá thì thào!
Hạnh ng̣ sẽ r̀i?
Ta đợi!
Trăm năm chờ đợi có sao?
.
Nguyn Lạc

 

 

 

art2all.net