Nguyên Lạc


 

 

CÀ-PHÊ ĐÊM
.

 

Sâu góc quán đêm ly cà phê đắng
Từng giọt trầm rơi buồn đọng trên môi
Nhạc khúc tình sầu* người rồi xa vắng
Giọt đắng tiếng đời cô lữ đêm trôi!
.
Nguyên Lạc
…………….
 

* Mời nghe: T́nh sầu (The sorrow of love) - Trịnh Công Sơn- Khánh Ly


https://www.youtube.com/watch?v=IyhAKmcUq7o

.
 

art2all.net