Nguyên Lạc

 

EM TỪ LỤC BÁT BƯỚC RA 2

 

CHONG KHUYA ĐỌC KIỀU

Em từ lục bát bước ra
Đọc ḍng thơ cổ xót xa lệ người!
Sắc tài sao phải đọa mười?!
Chữ tài chữ mệnh khiến người khóc thương!

Nhân sinh một kiếp đoạn trường
Những điều trông thấy xót thương nhường nào!
Sắc tài khổ lụy đời nhau
T́nh càng thắm đậm khổ đau càng nhiều!

Buốt ḷng thân phận Thúy Kiều
Chong khuya nến lệ truyện khêu giọt sầu
Thương người lắm nỗi biển dâu!
Thương ta tim lụn c̣n màu rêu xa!

Em từ lục bát bước ra

-------
* Những điều trông thấy mà đau đớn ḷng
(Kiều - Nguyễn Du)

Nguyên Lạc

 

 

 

art2all.net