Nguyên Lạc

 

 

CÓ AI


Có ai. chờ đợi tôi không?!
Về nghe lúa trổ đ̣ng đ̣ng. ngát hương
Ca dao. chín nhớ mười thương
Chiều chiều chim vịt. một phương nhớ về!

Có ai. thương nhớ chiều quê!
Lam không. khói tỏa. nỗi mê sáo diều
Nhớ thương phố cũ. đèn màu
Ly cà phê đắng. ngọt ngào môi hôn
Đêm mơ người. đợi ngày lên
Tung tăng chân sáo. nỗi ḷng "Phượng yêu" [*]

Có ai. phố lạ cô liêu!
Nhớ về quê cũ. câu Kiều trầm luân!

Có ai. c̣n đợi tôi không?
Hay vàng thu lá. theo chồng bỏ quê!

Có ai. xứ lạ nhớ về!
Mờ xa phương ấy. t́nh quê ngày nào

Có ai vẫn đợi tôi sao?!
Nghe mênh mông vắng. xạc xào thu phong!

Có ai vẫn đợi. thật không?
Thôi mà. tôi hỡi. huyễn mong chỉ là!

Nguyên Lạc


.........
[*] Phượng Yêu - Phạm Duy
Vài lời nhạc: Làm sao nói được t́nh tôi / Yêu người, yêu Phượng, Yêu hoa đầu mùa...


 

 

art2all.net