Nguyn Lạc


 

ĐM C LỮ

*
Mắt đm đường khổ đn vng
M tăm ti. bóng muộn phiền nguyệt cong!
Đm nghe tiếng vọng mun trng
Thấy bao sương khi. mong manh kiếp người!

Với tay nu ng my trời
Bay chi? để lại đi lời từ li!
Để ai ci mộng xanh r!
Phi pha mu tc. nhu m còn đu?

Thời no? tình đ mất nhau!
Người giờ c nhớ. lời sau mi l...?
Gc đời. tm lệ xun qua
Th thi người hỡi. xt xa tnh ny!

Đm thu. tm nh nguyệt gầy
Thấy. bao tan vỡ. lệ đầy mắt đm!
Đường no? vai nhỏ sao qun!
Nụ hn tiễn biệt. muộn phiền lời ca

Một người. rồi sẽ phương xa!
Một người bng lẻ. lệ nha nhớ mong!
Buồn theo. hoa tm xui dng
Trăm năm tnh đ. nỗi lng ć hương!

Ḷ đm mắt phố đn buồn
Gc đời đối bng. mun trng vọng vang!
Thi ti mất nh trăng vng!
Chở ti thương nhớ. my ngang lưng trời?!
 


Nguyn Lạc

 

 


 

 

 

art2all.net