Nguyn Lạc

 

 

ĐM CUỐI NĂM


Đm trắng bng tuyết bay
Phương ngoi ai c biết?!
Tc xanh giờ đổi thay
Bạc mu buồn da diết!

Năm cũ rồi gi biệt
Thời gian vo qua song
Lột vỏ từng tờ lịch
Cn chữ sầu bn trong!

Đm cuối năm thắp nến
Soi từng phiến hồn xưa
Thấy một ma du biển
Cuộc tnh buồn đm mưa!

Đm trắng bng tuyết bay
Chong đn cu kinh tụng
Sắc Khng nhịp nến lụn
Vẫn hong hoa thu gầy!

Người khung trời min viễn
Ta đng ny c min!

Nguyn Lạc

 

 

art2all.net