Nguyn Lạc

 

ĐM GIAO THỪA

 Đèn chong . Mi khp. Khc tr̀m rơi
Đm vỡ. "Hương xưa"[*]
Tích tắc đời !
Đn Tết nơi nầy đm trắng qu !
Rơi chi bng tuyết?
Buốt gai người?!
.
Hoa nắng?
M hương?
Đng c lữ !
Ńn tàn !
Tim lụn!
Ṃng hoài hương!
.
Ć lý. Nguỵt xưa?
Mờ sương khói!
Giao thừa. Tm lụn
Khúc v thường!


.
Nguyn Lạc
 

.................
 

[*] Người ơi, chiều no c nắng vng hiền ha sưởi ấm nơi nơi.(Hương Xưa Cung Tiến)

 

 

art2all.net