Nguyên Lạc

 

 

ĐÊM TRĂNG RỤNG
 

(tưởng nhớ Bùi Giáng)


"Ngàn thu rớt hột" bay vèo
Em đi để lại. buồn theo ai cùng!
Người đi. mất dấu t́nh chung
"Mùa xuân phía trước miên trường phía sau"! *

Ai đi. mang nỗi ngọt ngào
Để tôi. cùng với xanh xao tháng ngày!
Đêm nay. đối bóng trăng này
Thấy trong tôi. rực ánh đầy. nguyệt xưa

Xin chào. tiếng gió đong đưa
Th́ thào lời khẽ. ai thưa đêm nào
Thương nhau người nhé. dài lâu!
Nghe quanh. giờ chỉ. thưa mau muôn trùng!

Như buồn. trăng rụng từng không
Bỏ ta. cùng với nỗi ḷng sương rơi!
Lạnh thôi. ướt đẫm vai rồi!
H́nh như. có áng mây trôi ngang đầu

......

* Chào Nguyên Xuân - Bùi Giáng

Nguyên Lạc

 

 

 

art2all.net