Nguyn Lạc

 

 

EM GIẤU MA THU TI


 

 

Em giấu ma thu ti ở đu?
Hnh như trong phiến nhớ tm mu
Thu ơi tiếng khẽ chi thưong nhớ?
Hy để hồn ti giấu huyệt su!
.
Em giấu ma thu ti nơi nao?
T huy vng thẫm gi ngang đầu
My chi vướng mắt mờ nhn ảnh
Dấu vết tnh ti em giấu đu?
.
Tm lại ma mưa rơi cuối thu
Quỳnh em hương trầm điếng mi người
Mưa rơi gai cng trời lữ thứ
Hy chỉ cho ti dng thu ngời!
.
Dấu vết tnh ti em giấu đu?
Thu ti sầu theo cnh gi người!
Ngn phương em mộng đời xanh biếc
Bỏ lại hồn ti vng l rơi!
.
Em giấu ma thu ti ở đu?
Bức tử tnh ti như thế sao?

Nguyn Lạc

 

 

art2all.net