Nguyên Lạc

 

EM TỪ LỤC BÁT BƯỚC RA

 

Em từ lục bát bước ra
Đọc ḍng thơ cũ. xót xa lệ người!
Nhớ ai. mắt miệng môi cười
Tóc suông sợi mượt. dáng ngời nguyệt trong!
Giờ người đă bỏ t́nh chung!
Để ta lẻ mộng. ánh hồng ngày xa!

Em từ lục bát bước ra
Ta từ lục bát. lời tha thiết buồn!
Đêm nay. vàng sợi trăng buông
Thấy ta cô quạnh. sầu thương nhớ người!
Thấy ai. ngời sáng lưng trời
Như trêu ta. gió. ru lời t́nh xa!

Em từ lục bát bước ra
Ta từ lục bát. thật thà nhớ ai!
T́nh giờ. có chắc phôi phai?
Ai giờ chắc đă. Thương hoài riêng ta!

Em từ lúc bát bước ra
Ta từ lục bát. mơ hoa dáng người!Nguyên Lạc

 

 

 

art2all.net