Nguyn Lạc


 

LỜI TNH TRN SNG


Sng x gi lộng sng Tiền
Kiếp sau hy gặp... c phiền khng em?

"Kiếp sau gặp mặt... hỏng quen
Kiếp ny nhất quyết... đỏ đn cũng theo!"

Ai theo th hy cứ theo!
Chim trời, c nước, kiếp ngho chịu hong?Nguyn Lạc

 

 


 

 

 

art2all.net