Nguyên Lạc

 


MẤT VẦNG TRĂNG

          Ai mua trăng tôi bán trăng cho
          Không bán đoàn viên, ước hẹn ḥ…
          (Trăng vàng trăng ngọc - Hàn Mặc Tử)


*
Ngỡ buồn c̣n một vầng trăng
Ai đem bán mất trăng rằm của tôi?
Có không. người bán mất rồi!
Tôi xin mua lại. vốn lời trả cho

Vốn trăng. một nỗi đợi chờ
Lời trăng. một mối tơ ṿ t́nh em
Trả tôi trăng. kẻo tôi buồn
Lời trăng quá lớn. trả hồn được không?!

Từ tôi mất ánh trăng rằm
Vị lai quá khứ dồn trong kinh cầu
Đêm nay chẳng thấy trăng đâu
Một màu thảm bạc mây sầu bay bay!

Buồn theo từng sợi tóc dài
Thời gian để lại t́nh ai bạc đầu!

Nguyên Lạc


 

 

art2all.net